Prelucrarea datelor cu caracter personal

Politica de Confidentialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Achizitionarea de produse comercializate de S.C. ONITRADE LTD S.R.L. prin intermediul www.boboshop.ro presupune indeplinirea tuturor formalitatilor de inregistrare solicitate in acest sens. Prin parcurgerea procesului de inregistrare ca utilizator si/ sau lansare comenzi va exprimati expres consimtamantul in vederea furnizarii urmatoarelor date personale: nume/ prenume, adresa facturare, adresa livrare, adresa de email, numar de telefon.

www.boboshop.ro asigura, in conditiile legii, pastrarea confidentialitatii datelor cu caracter personal prelucrate si utilizeaza masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii, folosirii gresite sau transferurului acestor date.

www.boboshop.ro se obliga sa prelucreze datele cu caracter personal furnizate de dvs. in conditii de securitate si pentru indeplinirea exclusiva scopurilor aratate in Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal. Datele dvs. cu caracter personal vor fi utilizate de www.boboshop.ro in scopul executarii contractului la distanta, pentru informarea utilizatorilor privind situatia contului creat, pentru livrarea comenzii lansate precum si status-ul acesteia, pentru cercetare de piata si urmarirea si monitorizarea vanzarilor. Totodata, avand la baza consimtamantul dvs. expres si liber exprimat, folosim datele dvs. cu caracter personal in scopuri comerciale si de marketing pentru transmiterea de newsletter-uri, anuntarea promotiilor lansate, acordarea de vouchere si discount-uri, notificarile urmand a fi transmise catre dvs. prin adresa de email pe care ne-ati furnizat-o.

In conformitate cu Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (GDPR), “prelucrarea datelor cu caracter personal desemneaza orice operatiune sau orice ansamblu de operatiuni efectuate sau nu de catre Operator cu ajutorul unor procedee automatizate si aplicate datelor sau ansamblurilor de date cu caracter personal, precum culegerea, inregistrarea, organizarea, structurarea, pastrarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmisie, difuzarea sau orice alta forma de punere la dispozitie, apropierea sau interconectarea, limitarea, stergerea sau distrugerea acestora”.

Aceste date personale vor fi folosite exclusiv de societatea care opereaza site-ul, in scopurile pentru care au fost colectate si pentru care v-ati exprimat acordul. Orice refuz in furnizarea datelor cu caracter personale solicitate va conduce la imposibilitatea prelucrarii comenzii lansate si, implicit, a livrarii produselor comandate.

Va informam ca datele personale pe care ni le furnizati sunt prelucrate in scopul oferirii in conditii optime a serviciului web disponibil pe acest website. Va informam ca suntenti beneficiarul urmatoarelor drepturi asupra datelor cu carater personal: dreptul de rectificare a datelor, dreptul de acces la acestea, dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul de opozitia la prelucrarea datelor, dreptul de a dezactica Cookies (vezi Politica de Cookies), dreptul de a va adresa autoritatii competente. In acest sens, va rugam sa consultati Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal existenta in site.

Va puteti exercita oricare dintre aceste drepturi, printr-o cerere scrisa, transmisa catre ONITRADE LTD SRL la adresa din Iasi, Str. Mitropolit Varlaam nr.26-29, judetul Iasi, cod postal 700198, sau la adresa de email: office@onitrade.ro. In aceasta situatie este foarte posibil sa solicitam o dovada a identitatii dvs.

Furnizarea informatiilor personale

Furnizarea serviciilor de pe www.boboshop.ro  va incepe imediat dupa indeplinirea tuturor formalitatilor de inregistrare cerute. Informatiile furnizate trebuie sa fie corecte. Optand pentru inregistrare, va obligati sa ne furnizati corect numele, adresa si alte informatii utile. Pentru corectarea sau actualizarea acestor informatii, accesati contul dumneavoastra. Prin accesarea contului si utilizarea parolei personale sunteti responsabil pentru toate actiunile care decurg din folosirea acestora. SC ONITRADE LTD SRL nu poate fi facuta responsabila pentru erorile survenite in urma neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale.

Securitatea datelor personale

Datele dumneavoastra personale vor putea fi utilizate de catre SC ONITRADE LTD SRL pentru informarea prin e-mail, posta sau alte mijloace de comunicare despre actiunile ulterioare, realizarea de rapoarte statistice etc. Datele dumneavoastra personale vor putea fi transmise autoritatilor in drept cu scopul efectuarii oricaror verificari justificate in baza legii. Datele furnizate de catre clienti sunt strict confidentiale. SC ONITRADE LTD SRL se angajeaza in fata clientilor sai sa nu furnizeze aceste date unor terte persoane sau companii si sa le utilizeze strict pentru executarea contractului la distanta dintre client si SC ONITRADE LTD SRL.

Acest site foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care ne-au fost furnizate de dvs. SC ONITRADE LTD se obliga sa respecte drepturile dumneavoastra conferite de Regulamentul nr. 679/2016 (GDPR).

ONITRADE LTD SRL a adoptat masuri tehnice si organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate in conformitate cu cerintele GDPR, cu scopul de a proteja datele dvs. cu caracter personal impotriva oricaror actiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzatoare sau divulgare, modificare neautorizata, distrugere sau pierdere accidentala. Toti angajatii si colaboratorii ONITRADE LTD SRL, precum si orice terte parti care actioneaza pe seama si in numele ONITRADE LTD SRL, sunt obligati sa respecte confidentialitatea informatiilor dvs. si cerintele GDPR, in conformitate cu prevederile prezentei politici.

POLITICA PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Politicile noastre privind prelucrarea datelor cu caracter personal confidentialitatea vor fi actualizate periodic pentru a te asigura ca avem, ca si pana acum, grija de datele tale cu caracter personal ce ne-au fost incredintate. O poti consulta oricand pe site-ul nostru www.boboshop.ro.

Avand in vedere noua lege a Uniunii Europene, respectiv Regulamentul Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene nr. 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (denumit in continuare GDRP), care intra in vigoare la data de 25.05.2018, S.C. ONITRADE LTD S.R.L. si site-ul boboshop.ro se conformeaza regulilor impuse de acest regulament si acorda o atentie deosebita protejarii vietii private a utilizatorilor sai prin adoptarea unor politici corecte de prelucrare a datelor cu caracter personal si informarea utilizatorilor asupra drepturilor de care acestia beneficiaza.

Acesta este motivul pentru care am decis sa te informam, prin politica de fata, referitor la:

 1. Cine suntem
 2. Termeni si definitii
 3. Principiile noastre in prelucrarea datelor cu caracter personal
 4. Scopurile si temeiul prelucrarii datelor cu caracter personal
 5. Date cu caracter personal prelucrate
 6. Drepturile persoanelor vizate
 7. Divulgarea datelor cu caracter personal
 8. Perioada de stocare
 9. Securitatea prelucrarii

Cine suntem

www.boboshop.ro este un serviciu online administrat de ONITRADE LTD SRL.

Operatorul de date cu caracter personal este ONITRADE LTD SRL, cu sediul social in Iasi, Str. Vasile Conta nr.30, judetul Iasi, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J22/1808/1994, CUI RO5945811, e-mail: office@onitrade.ro, telefon nr. 0738777771.

Prin intermediul acestor politici, va informam asupra modului in care prelucram datele dvs. cu caracter personal atunci cand utilizati site-ul boboshop.ro.

Termeni si definitii

Conform Regulamentului UE nr. 679/2016 a Parlamentului European si Consiliului Uniunii Europene:


 1. a) „Date cu caracter personal”: desemneaza orice informatii (orice suita de caractere, semne, cifre sau litere) referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila (denumita in continuare „persoana interesata”). Este considerata a fi o „persoana fizica identificabila” o persoana fizica ce poate fi identificata, in mod direct sau indirect, in special prin referire la un identificator, precum un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la mai multe elemente specifice proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
  b) „Operator”: desemneaza ONITRADE LTD SRL, care stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal
  c) „Responsabil de prelucrare”: ONITRADE LTD SRL;
  d) „Prelucrarea datelor cu caracter personal”: desemneaza orice operatiune sau orice ansamblu de operatiuni efectuate sau nu de catre Operator cu ajutorul unor procedee automatizate si aplicate datelor sau ansamblurilor de date cu caracter personal, precum culegerea, inregistrarea, organizarea, structurarea, pastrarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmisie, difuzarea sau orice alta forma de punere la dispozitie, apropierea sau interconectarea, limitarea, stergerea sau distrugerea acestora;
  e) „Violarea datelor cu caracter personal”: desemneaza o violare a securitatii care atrage dupa sine, in mod accidental sau ilicit, distrugerea, pierderea, alterarea divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal transmise, pastrate sau prelucrate in alt mod, sau accesul neautorizat la respectivele date.

Principiile noastre in prelucrarea datelor cu caracter personal

ONITRADE LTD SRL si-a luat angajamentul sa respecte viata privata a persoanelor fizice, protectia datelor personale prelucrate, securitatea acestora si conformarea cu legislatia privind protectia datelor cu caracter personal si a vietii private.

In operatiunea de prelucrare a datelor personale, ONITRADE LTD SRL va respecta urmatoarele principii de bune practici:


 1. a) va prelucra datele cu caracter personal in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata;
  b) va colecta datele personale in scopuri determinate, explicite si legitime, nefiind permisa prelucrarea intr-un mod incompatibil acestor scopuri;
  c) se va asigura ca datele personale sunt corecte, actualizate, adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate;
  d) va pastra datele intr-o forma care sa permita identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate;
  e) garanteaza ca datele personale sunt prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata a acestora, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale, impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale.

Scopurile si temeiul prelucrarii datelor cu caracter personal

ONITRADE LTD SRL si boboshop.ro prelucreaza date cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

 1. Prelucrarea comenzilor si furnizarea produselor: pentru prelucrarea produselor achizitionate de clienti persoane fizice, precum informarea acestora cu privire la evolutia comenzii lansate; pentru livrarea produsele comandate. Pentru a va putea oferi si livra produsele si serviciile noastre este nevoie sa prelucram un minim de date cu caracter personal care va apartin.
 2. Facturare si relatii cu clientii: pentru facturarea produselor cat si pentru a raspunde la orice intrebari sau preocupari pe care clientii le pot avea in legatura cu status-ul comenzii lansate sau a livrarii acesteia, cu produsele sau serviciile furnizate de societate, informarea utilizatorilor privind situatia contului personal de client boboshop.ro
 3. Marketing: pentru promovarea produselor si serviciilor oferite, pentru mesaje de marketing, oferte, viitoare campanii, newsletter.
 4. In scopul indeplinirii unor obligatii legale: pentru facturarea si raportarea catre autoritatile  competente conform legislatiei in vigoare,

Pentru imbunatatirea serviciilor oferite: pentru intelegerea modului de utilizare a serviciilor oferite, gestionarea volumului de vanzari si dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor oferite.

ONITRADE LTD si boboshop.ro prelucreaza date cu caracter personal in baza urmatoarelor:

 1. Executarea sau incheierea unui contract: Acest lucru permite onorarea comenzilor lansate de clienti si emiterea facturilor catre acestia.
 2. Interesele comerciale legitime: pentru prevenirea fraudei, mentinerea securitatii site-ului si imbunatatirea serviciilor furnizate, evaluarea produselor si serviciilor oferite, statistica.
 3. Conformarea cu o cerinta legala imperativa: cerinte contabile si fiscale.
 4. Consimtamantul: pe care persoana vizata il va acorda atunci cand ONITRADE LTD si boboshop.ro nu se bazeaza pe alt temei legal. Consimtamantul poate fi retras in orice moment.

Va vom solicita consimtamantul pentru acceptarea politicii de cookies, acceptarea termenilor si conditiilor, acordul de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal pentru transmiterea catre dvs. notificarilor si alertelor de marketing (newsletter, alerte, oferte, discount-uri).

Date cu caracter personal colectate:

Boboshop.ro colecteaza urmatoarele date cu caracter personal:

 • nume/ prenume,
 • adresa
 • numar de telefon
 • adresa email.
 • strict in cazul in care doriti sa efectuati un Retur avem nevoie de la dvs., pe langa datele cu caracter personal mentionate deja, de codul numeric personal si numarul contului bancar pentru a va transfera in cont contravaloarea produsului returnat ce vi se cuvine de drept. Pentru mai multe detalii, consultati Politica de retur din Termeni si conditii.

Boboshop.ro prelucreaza datele dvs. cu caracter personal:

 • dupa inregistrarea dumneavoastra pe site atunci cand cumparati produsele existente pe site-ul nostru,
 • cand va creati un cont de utilizator personal,
 • cand va abonati la buletinele noastre informative, newsleter-uri sau doriti sa beneficiati de ofertele noastre,
 • cand ne contactati pe diferite canale sau ne solicitati informatii in legatura cu produsele si/ sau serviciile noastre,
 • cand vizitati sau navigati site-ul nostru prin intermediul modulelor de cookie.

www.boboshop.ro se obliga sa prelucreze datele cu caracter personal furnizate de dvs. Si pentru care v-ati dat acordul, in conditii de securitate si pentru indeplinirea exclusiva scopurilor aratate in prezenta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi utilizate de www.boboshop.ro in scopul executarii contractului la distanta, pentru informarea utilizatorilor privind situatia contului creat, pentru livrarea comenzii lansate precum si status-ul acesteia, pentru cercetare de piata si urmarirea si monitorizarea vanzarilor.

Totodata, avand la baza consimtamantul dvs. expres si liber exprimat, folosim datele dvs. cu caracter personal in scopuri comerciale si de marketing pentru transmiterea de newslettere, anuntarea promotiilor lansate, acordarea de vouchere si discount-uri, notificarile urmand a fi transmise catre dvs. prin adresa de email pe care ne-ati furnizat-o.

Datele minorilor: boboshop.ro nu permite prelucrarea datelor cu caracter personal ale clientilor care nu au implinit varsta de 18 ani. In acest sens, in procesul de creere cont utilizator sau deplasare comanda in magazin online, clientii au obligatia de aconfirma faptul ca au implinit aceasta varsta.

Drepturile persoanelor vizate

In conformitate cu GDPR, aveti urmatoarele drepturi cu privire la datele dvs. cu caracter personal pe care ONITRADE LTD SRL le prelucreaza prin boboshop.ro:

 1. a) Dreptul de acces la datele prelucrate: aveti dreptul de a accesa datele dvs. cu caracter personal pe care noi le detinem. Furnizarea de informatii se face la cererea scrisa a titularului transmisa la adresa societatii din Iasi, Str. Mitropolit Varlaam nr26-29, judetul Iasi, sau pe adresa de email office@onitrade.ro. In aceasta situatie este foarte posibil sa va solicitam o dovada a identitatii dvs.;
 2. b) Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal: aveti dreptul de a rectifica datele dvs. daca acestea sunt incorente, inexacte sau incomplete. Daca detineti un cont inregistrat pe boboshop.ro, este mai simplu sa va corectati propriile date cu caracter personal prin accesarea functiei „Contul meu”;
 3. c) Dreptul de stergere a datelor cu caracter personal („Dreptul de a fi uitat”): Aveti dreptul de a obtine stergerea sau distrugerea datelor dvs cu caracter personal. Exceptie fac cazurile in care legislatia in vigoare nu ne obliga sa pastram datele dvs.cu caracter personal;
 4. d) Dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal: aveti dreptul sa solicitati restrictionarea procesarii datelor dvs. cu caracter personal. Acest drept presupune ca prelucrarea datelor dvs. este limitat, iar datele dvs. pot fi pastrate dar nu procesate sau utilizate.
 5. e) Dreptul la portabilitatea datelor: acest drept va permite sa mutati, copiati sau transferati datele prelucrate de noi catre un alt operator.
 6. f) Dreptul la opozitie: acest drept va permite sa va opuneti oricand asupra prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal atunci cand aceasta se bazeaza pe un interes legitim.
 7. g) Dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs. in scop de marketing direct: aveti dreptul sa va dezabonati sau sa renuntati la marketingul direct efectuat de noi in orice moment, accesand link-ul „Dezabonare” in orice email sau comunicare primita din partea noastra.
 8.   h) Dreptul de a va retrage consimtamantul:  aveti dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment in ceea ce priveste prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal atunci cand prelucrarea se bazeaza pe consimtamant. Retragerea consimtamantului nu opereaza retroactiv.
 9. i) Dreptul de a formula plangere la autoritatea competenta: ori de cate ori considerati ca drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal au fost incalcate, puteti formula plangere in fata ANSPDCP pentru a reclama practica respectiva.
 10. j) Dreptul de a dezactiva Cookies:  aveti dreptul in orice moment sa dezactivati modulele cookies. Aceste module pot fi dezactivate usor prin modificarea setarilor din browser-ele dvs. de internet pe care le utilizati. Va tragem atentia ca dezactivarea unora dintre modulele de cookies poate genera o restrictionare in utlizarea anumitor parti si functii ale site-ului intrucat acestea au ca rol principal sa asigure functionalitatea maxima a site-ului. Pentru mai multe detalii, vizitati Politica de cookies a site-ului boboshop.ro.

Va puteti exercita oricare dintre aceste drepturi, printr-o cerere scrisa, transmisa catre ONITRADE LTD SRL la adresa din Iasi, Str. Mitropolit Varlaam nr. 26-29, judetul Iasi, cod postal 700198, sau la adresa de email: office@onitrade.ro. In aceasta situatie este foarte posibil sa solicitam o dovada a identitatii dvs.

Divulgarea datelor cu caracter personal

ONITRADE LTD SRL si boboshop.ro  va utiliza datele dvs. exclusiv in scopurile comunicate mai sus.

Datele dvs. cu caracter personal prelucrate de noi vor fi divulgate numai in anumite circumstante partenerilor cu care ONITRADE LTD SRL colaboreaza pentru executarea contractului la distanta incheiat cu dvs., mentionati dupa cum urmeaza:

 • Companii de curierat(Urgent Cargus, DPD, Fan Courier)/ Posta Romana pentru livrarea comenzilor dvs.;
 • MailChimp pentru trimiterea de newslettere.
 • furnizorul serviciilor de comunicari si transmitere corespondenta;
 • furnizorul serviciilor de telefonie mobila care ne ajuta sa fim in permanenta conectati;
 • procesatorii de plati care sunt autorizati de noi sa intermedieze plati in sistem 3D Secure(euplatesc.ro);
 • furnizorul care ne asigura servicii de stocare a datelor pe servere externe.
 • Autoritatilor publice, numai in cazul in care acestea o solicita pentru derularea unui act administrativ/ fiscal/ de justitie.

Boboshop.ro poate contine link-uri de acces catre alte site-uri. Va atragem atentia asupra faptului ca trebuie sa consultati politicile privind protectia datelor cu caracter personal ale celorlalte site-uri, ONITRADE LTD SRL neasumandu-si responsabilitatea cu privire la informatiile transmise de dvs. sau colectate de catre aceste terte parti.

Perioada de stocare

ONITRADE LTD SRL poate pastra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, in conformitate cu scopurile indicate anterior. Pastram datele dvs. numai pentru perioada necesara pentru atingerea scopului pentru care detinem datele, pentru a satisface nevoile dvs. sau pentru a ne indeplini obligatiile impuse de lege.

Pentru a sti cat timp pot fi pastrate datele dvs., folosim urmatoarele criterii

 1. Atunci cand achizitionati produse si servicii, pastram datele dvs. personale pe durata relatiei noastre contractuale;
 2. In cazul in care participati la o oferta promotionala, pastram datele dvs. personale pe durata ofertei promotionale;
 3. In cazul in care ne contactati pentru o intrebare, pastram datele dvs. personale pe durata necesara procesarii intrebarilor dvs., in conditiile in care v-ati exprimat consimtamantul in acest sens;
 4. In cazul in care creati un cont, pastram datele dvs. personale pana cand solicitati sa le stergem sau dupa o perioada de inactivitate (fara o interactiune activa cu marcile noastre) definite in conformitate cu reglementarile si indrumarile locale.
 5. In cazul in care v-ati oferit consimtamantul pentru marketing, pastram datele dvs. personale pana cand va dezabonati sau solicitati stergerea acestora;
 6. In cazul in care modulele cookie sunt stocate pe computer, le pastram atata timp cat este necesar pentru ca acestea sa isi atinga scopurile (de exemplu, pe durata unei sesiuni pentru cookie-urile de cos de cumparaturi sau cookie-urile pentru ID-uri de sesiune) si pentru o perioada definita in conformitate cu reglementarile si indrumarile locale.

Securitatea prelucrarii

ONITRADE LTD SRL a adoptat masuri tehnice si organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate in conformitate cu cerintele GDPR, cu scopul de a proteja si anonimiza datele dumneavoastra cu caracter personal impotriva oricaror actiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzatoare sau divulgare, modificare neautorizata, distrugere sau pierdere accidentala. Toti angajatii si colaboratorii ONITRADE LTD SRL, precum si orice terte parti care actioneaza in numele si pe seama ONITRADE LTD SRL sunt obligati sa respecte confidentialitatea informatiilor dumneavoastra si cerintele GDPR, in conformitate cu prevederile prezentei Politici.

Plata

Plata numerar/ramburs

Plata se face in lei, integral, la livrare sau la ridicarea produselor de la sediul SC ONITRADE LTD SRL. In cazul livrarii produselor la domiciliu, plata se va face catre agentul de curierat care efectueaza livrarea.

Plata prin Ordin de plata se face doar in baza facturii proforme emise de boboshop.ro, in urma confirmarii telefonice a comenzii cu un consultant de vanzari.

Livrarea marfii se face dupa confirmarea platii proformei emise, in contul de mai jos.

Online prin card 

Sunt accesptate platile prin cardurile VISA si MasterCard

Dupa confirmarea comenzii, in pasul urmator iti vom solicita sa introduci datele cardul tau de plata. Banca care a emis cardul iti poate solicita o autorizatie suplimentara pentru tranzactie. In cazul returnarii articolelor cumparate, vom efectua o rambursare pe card. Din motive de securitate, poti plati cu cardul numai pentru comenzile plasate prin internet. Boboshop.ro nu proceseaza si nu stocheaza detaliile cardului de plata.

 

Nume firma: SC ONITRADE LTD SRL

Cont lei: RO11UGBI0000062010286RON  GARABTI BANK IASI, 

INFO COOKIES

Informatii privind  prezenta cookie-urilor pe un site

Pentru a va oferi o navigare cat mai fluida pe site-urile S.C. ONITRADE LTD S.R.L, folosim o facilitate a browserului Internet numita `cookie`.

Site-ul www.boboshop.ro utilizeaza cookie-uri.

Informatiile prezentate in continuare au scopul de a aduce la cunostinta utilizatorului mai multe detalii despre plasarea, utilizarea si administrarea „cookie”-urilor utilizate de site-www.boboshop.ro. De asemenea, sunt prezente si cateva linkuri utile legate de acest subiect. In cazul in care aveti nevoie de mai multe informatii, si ele nu se regasesc mai jos, ne puteti contacta la: office@onitrade.ro

Va rugam sa cititi cu atentie informatiile care urmeaza:

Acest website foloseste cookie-uri proprii si de la terti pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

In ceea ce numim „web 2.0”, „cookie”-urile joaca un rol important in facilitarea accesului si livrarii multiplelor servicii de care utilizatorul se bucura pe internet, cum ar fi:

 • Personalizarea anumitor setari precum: limba in care este vizualizat un site, moneda in care se exprima anumite preturi sau tarife, pastrarea optiunilor pentru diverse produse (masuri, alte detalii etc) in cosul de cumparaturi (si memorarea acestor optiuni) – generandu-se astfel flexibilitatea „cosului de cumparaturi” (accesarea preferintelor vechi prin accesarea butonului „inainte” si „inapoi”)
 • Cookie-urile ofera detinatorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de catre utilizatori, astfel incat sa le poata face si mai eficiente si mai accesibile pentru utilizatori.
 • Permit aplicatiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri sa fie incluse intr-un anumit site pentru a crea o experienta de navigare mai valoroasa, mai utila si mai placuta;
 • Imbunatatesc eficienta publicitatii online.

Ce este un „cookie”?

Un „Internet Cookie” (termen cunoscut si ca „browser cookie” sau „HTTP cookie” sau pur si simplu „cookie” ) este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza Internetul.

Cookie-ul este instalat prin solicitara emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet „pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driveul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenta a unui cookie este determinata; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet.

Exista 2 categorii mari de cookie-uri:

 • Cookieuri de sesiune– acestea sunt stocate temporar in dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta sa le memoreze pana cand utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau inchide fereastra browserului ( ex: in momentul logarii/delogarii pe un cont de webmail sau pe retele de socializare).
 • Cookieuri Persistente– Acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (si in general depinde de durata de viata prestabilita pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ si pe cele plasate de un alt website decat cel pe care il viziteaza utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookieuri plasate de terti) – care pot fi folosite in mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel incat sa fie livrata publicitate cat mai relevanta pentru utilizatori.

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie contine informatii care fac legatura intre un web-browser (utilizatorul) si un web-server anume (website-ul). Daca un browser acceseaza acel web-server din nou, acesta poate citi informatia deja stocata si reactiona in consecinta. Cookie-urile asigura userilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorillor: ex – preferintele in materie de confidentialitate online, optiunile privind limba site-ului, cosuri de cumparaturi sau publicitate relevanta.

Care este durata de viata a unui cookie?

Cookieurile sunt administrate de webservere. Durata de viata a unui cookie poate varia semnificativ, depinzand de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusive pentru o singura sesiune (session cookies) si nu mai sunt retinute odata de utilizatorul a parasite website-ul si unele cookie-uri sunt retinute si refolosite de fiecare data cand utilizatorul revine pe acel website (‘cookie-uri permanente‘). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi sterse de un utilizator in orice moment prin intermediul setarilor browserului.

Ce sunt cookie-urile plasate de terti?

Anumite sectiuni de continut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terte parti/furnizori (ex: news box, un video sau o reclama). Aceste terte parti pot plasa de asemenea cookieuri prin intermediul site-ului si ele se numesc „third party cookies” pentru ca nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terti trebuie sa respecte de asemenea legea in vigoare si politicile de confidentialitate ale detinatorului site-ului.

COOKIES STRICT NECESARE

Acestea sunt esentiale pentru a putea naviga pe acest site si pentru a-i accesa sectiunile securizate. In absenta lor, anumite optiuni pe care incercati sa le accesati nu vor fi disponibile (ex. comanda de produse).

Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest site

O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de:

 • Cookie-uri de performanta a site-ului
  • Cookie-uri de analiza a vizitatorilor
  • Cookie-uri pentru geotargetting
  • Cookie-uri de inregistrare
  • Cookie-uri pentru publicitate
  • Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

Aceste cookie-uri pot proveni de la urmatorii terti: Google, Facebook, SATI, Httpool, SPA.

Cookie-uri de performanta site-ului

Acestea culeg informatii despre modul in care vizitatorii utilizeaza un site, de exemplu care sunt paginile pe care acestia le acceseaza cel mai des sau daca apar erori in accesarea anumitor pagini. Aceste cookies nu retin informatii care pot identifica un utilizator. Toata informatia colectata de acestea este agregata, asadar are caracter anonim si se utilizeaza strict pentru imbunatatirea unui site.

Prin accesarea site-ului nostru, va dati acordul pentru instalarea acestui tip de cookies.

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor

De fiecare data cand un utilizator viziteaza acest site softul de analytics furnizat de o terta parte genereaza un cookie de analiza a utilizatorului. Acest cookie ne spune daca ati mai vizitat acest site pana acum. Browserul ne va spune daca aveti acest cookie, iar daca nu, vom genera unulAcesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne viziteaza si cat de des o fac. Atat timp cat nu sunteti inregistrat pe acest site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar in scop statistic. Daca sunteti inregistrat putem sti, de asemenea, detaliile pe care ni le-ati furnizat, cum ar fi adresa de e-mail si username-ul – acestea fiind supuse confidentialitatii si prevederilor din Termeni si Conditii, Politica de confidentialitate precum si prevederilor legislatiei in vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

Prin accesarea site-ului nostru, va dati acordul pentru instalarea acestui tip de cookies.

Cookie-uri pentru geotargetting

Aceste cookie-uri sunt utilizate de catre un soft care stabileste din ce tara proveniti. Este complet anonim si este folosit doar pentru a targeta continutul – chiar si atunci cand sunteti pe pagina noastra in limba romana sau in alta limba primiti aceeasi reclama.

Prin accesarea site-ului nostru, va dati acordul pentru instalarea acestui tip de cookies.

Cookie-uri pentru inregistrare

Atunci cand va inregistrati pe acest site, generam un cookie care ne anunta daca sunteti inregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne arata contul cu care sunteti inregistrat si daca aveti permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, ne permite sa asociem orice comentariu pe care il postati pe site-ul nostru cu username-ul dvs. Daca nu ati selectat „pastreaza-ma inregistrat”, acest cookie se va sterge automat cand veti inchide browserul sau calculatorul.

Prin accesarea site-ului nostru, va dati acordul pentru instalarea acestui tip de cookies.

Cookie-uri pentru publicitate

Aceste cookie-uri ne permit sa aflam daca ati vizualizat sau nu o reclama online, care este tipul acesteia si cat timp a trecut de cand ati vazut mesajul publicitar. Aceste cookie-uri le folosim si pentru a targeta publicitatea online. Putem folosi, de asemenea, cookieuri apartinand unei terte parti, pentu o mai buna targetare a publicitatii, pentru a arata de exemplu reclame despre vacante, daca utilizatorul a vizitat recent un articol pe site despre vacante. Aceste cookie-uri sunt anonime, ele stocheaza informatii despre contentul vizualizat, nu despre utilizatori. De asemenea, setam cookie-uri anonime si prin alte site-uri pe care avem publicitate. Primindu-le, astfel, noi le putem folosi pentru a va recunoaste ca vizitator al acelui site daca ulterior veti vizita site-ul nostru, va vom putea livra publicitatea bazata pe aceasta informatie.

Prin accesarea site-ului nostru, va dati acordul pentru instalarea acestui tip de cookies.

Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

O mare parte din publicitatea pe care o gasiti pe acest site apartine tertelor parti. Unele dintre aceste parti folosesc propriile cookie-uri anonime pentru a analiza cat de multe persoane au fost expuse unui mesaj publicitar, sau pentru a vedea cate persoane au fost expuse de mai multe ori la aceeasi reclama. Companiile care genereaza aceste cookie-uri au propriile politici de confidentialitate, iar acest site nu are acces pentru a citi sau scrie aceste cookie-uri. Cookie-urile celor terte parti pot fi folosite pentru a va arata publicitatea targeta si pe alte site-uri, bazandu-se pe navigarea dvs pe acest site.

Prin accesarea site-ului nostru, va dati acordul pentru instalarea acestui tip de cookies.

Alte cookie-uri ale tertelor parti

Pe unele pagini, tertii pot seta propriile cookie-uri anonime, in scopul de a urmari succesul unei aplicatii, sau pentru a customiza o aplicatie. Datorita modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum tertele parti nu pot accesa cookie-urile detinute de acest site. De exemplu, cand distribuiti un articol folosind butonul pentru retelele sociale aflat pe acest site, acea retea sociala va inregistra activitatea dvs.

Prin accesarea site-ului nostru, va dati acordul pentru instalarea acestui tip de cookies.

COOKIES CE TIN DE FUNCTIONALITATE

Aceste module permit site-ului sa retina optiunile dumneavoastra (precum numele de utilizator, limba sau locatia geografica) si sa va ofere optiuni suplimentare, personalizate in baza acestor informatii. De exemplu, site-ul www.boboshop.ro. ofera in anumite sectiuni continut personalizat in functie de varsta selectata a copilului. De asemenea, aceste cookies pot fi utilizate si pentru a retine modificarile de font, marimea textului ori alte moduri in care doriti sa personalizati paginile site-ului. In plus, pot fi folosite pentru a va oferi serviciile solicitate, cum ar fi vizionarea unui material video sau comentariul pe un blog. Informatiile culese pot fi anonimizate si aceste cookies nu urmaresc modul in care navigati pe alte site-uri.

Prin accesarea site-ului nostru, va dati acordul pentru instalarea acestui tip de cookies.

Ce tip de informatii sunt stocate si accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile pastreaza informatii intr-un fisier text de mici dimensiuni care permit unui website sa recunoasca un browser. Webserverul va recunoaste browserul pana cand cookie-ul expira sau este sters.

Cookie-ul stocheaza informatii importante care imbunatatesc experienta de navigare pe Internet ( ex: setarile limbii in care se doreste accesarea unui site; pastrarea unui user logat in contul de webmail; securitatea online banking; pastrarea produselor in cosul de cumparaturi)

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs, evidentiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de intrebuintari importante ale cookieurilor ( care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 • Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului – categorii de stiri, vreme, sport, harti, servicii publice si guvernamentale, site-uri de entertainment si servicii de travel.
 • Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – retinerea parolelor, preferintele de limba ( Ex: afisarea rezultatelor cautarilor in limba Romana).
 • Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family mode, functii de safe search).
 • Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor – limitarea numarului de afisari a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
 • Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator.
 • Masurarea, optimizare si caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul userilor.

Securitate si probleme legate de confidentialitate

Cookieurile NU sunt virusi! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcatuite din bucati de cod asa ca nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. In consecinta, nu se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot indeplini aceste functii, nu pot fi considerate virusi. Cookie-urile pot fi totusi folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informatii despre preferintele si istoricul de navigare al utilizatorilor, atat pe un anume site cat si pe mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt constiente de acest fapt si in mod constant marcheaza cookie-urile pentru a fi sterse in cadrul procedurilor de stergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

In general browserele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site. Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri Deoarece protectia identitatii este foarte valoroasa si reprezinta dreptul fiecarui utilizator de internet, este indicat sa se stie ce eventuale probleme pot crea cookieurile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit in mod constant in ambele sensuri informatii intre browser si website, daca un atacator sau persoana neautorizata intervine in parcursul de transmitere a datelor, informatiile continute de cookie pot fi interceptate. Desi foarte raracest lucru se poate intampla daca browserul se conecteaza la server folosind o retea necriptata (ex: o retea WiFi nesecurizata).

Alte atacuri bazate pe cookie implica setari gresite ale cookieurilor pe servere. Daca un website nu solicita browserului sa foloseasca doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a pacali browserele in a trimite informatii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizeaza apoi informatiile in scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important sa fiti atenti in alegerea metodei celei mai potrivite de protectie a informatiilor personale.

Sfaturi pentru o navigare sigura si responsabila, bazata pe cookies. Datorita flexibilitatii lor si a faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri si cele mai mari folosesc cookieuri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai raspandite si utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo si altele.

Iata cateva sfaturi care va pot asigura ca nevigati fara griji insa cu ajutorul cookieurilor:

 • Particularizati-va setarile browserului in ceea ce priveste cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securitatii utilizarii cookie-urilor.
 • Daca nu va deranjeaza cookie-urile si sunteti singura persoana care utilizaeaza computerul, puteti seta termene lunigi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare si al datelor personale de acces.
 • Daca impartiti accesul la calculator, puteti lua in considerare setarea browserului pentru a sterge datele individuale de navigare de fiecare data cand inchideti browserul. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile care plaseaza cookieuri si de a sterge orice informatie de vizitare la inchiderea sesiunii navigare.
 • Instalati-va si updatati-va constant aplicatii antispyware.

Multe dintre aplicatiile de detectare si prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri.

Astfel, impiedica browserul de la a accesa website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitatile browserului sau sa descarce software periculos. Asigurati-va ca aveti browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizeaza exploatand punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Cookie-urile sunt pretutindeni si nu pot fi evitate daca doriti sa va bucurati de acces pe cele mai bune si cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internationale. Cu o intelegere clara a modului lor de operare si a beneficiilor pe care le aduc, puteti lua masurile necesare de securitate astel incat sa puteti naviga cu incredere pe internet.

Cum pot opri cookie-urile?

Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu inseamna ca nu veti mai primi/vedea publicitate online.

Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau poti seta browserul sa accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu esti inregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lasa comentarii.

Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in „optiuni” sau in meniul de „preferinte” al browserului tau.

Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteti folosi optiunea „ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari

Pentru setarile cookie-urilor generate de terti, puteti consulta si site-ul: http://www.youronlinechoices.com/ro/

Acest site foloseste Google Analytics, un serviciu de analiza a utilizarii paginilor de internet oferit de Google, Inc. („Google”). Serviciul utilizeaza „cookies” – fisiere text create pe calculatorul dumneavoastra, care permit analizarea modului in care utilizatorii folosesc site-ul in cauza. Informatiile generate de aceste fisiere se refera la modul in care folositi site-ul (inclusiv la adresa dumneavoastra de IP) si sunt transmise catre Google, care le stocheaza pe servere din Statele Unite. Google va folosi aceste informatii pentru a evalua modul in care utilizati site-ul, pentru a realiza rapoarte privind activitatea de pe site (destinate operatorilor acestuia), precum si pentru a oferi alte servicii legate de activitatea de pe site si de utilizarea internetului.

De asemenea, Google poate transfera aceste informatii unor terti, in situatia in care legea impune acest lucru sau in cazul in care tertii respectivi prelucreaza informatiile in numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastra de IP cu nicio alta informatie pe care o detine. Puteti bloca utilizarea fisierelor „cookies” selectand anumite setari pentru browser-ul dumneavoastra. Daca alegeti aceasta varianta insa, este posibil sa nu puteti utiliza toate functiile acestui site. Folosind acest site, va dati automat acordul ca Google sa va prelucreze datele, in modul si in scopurile mentionate mai sus. Puteti impiedica Google sa detecteze un fisier de tip cookie cu activitatea generata de dumneavoastrape acest site (inclusiv adresa de IP) precum si procesarea acestor informatii, prin descarcarea si instalarea urmatorului plugin.

LISTA DE COOKIE-URI COLECTATE

Tabelul de mai jos ilustreaza cookie-urile pe care le salvam local si continutul acestora.

Denumire

Descriere

CART

Asociere cu cosul dumneavoastra de cumparaturi.

CATEGORY_INFO

Stocheaza informatiile de categorie din pagina, care permite ca paginile sa fie afisate mai repede.

COMPARE

Stocheaza produsele pe care le aveti in lista de Comparatie dintre produse.

CURRENCY

Stocheaza preferintele legate de moneda utilizata.

CUSTOMER

Stocheaza o versiune criptata a ID-ului dumneavoastra de cumparator.

CUSTOMER_AUTH

Stocheaza un indicator care identifica faptul ca sunteti sau nu logat pe site.

CUSTOMER_INFO

Stocheaza o varianta criptata a grupului de clienti din care faceti parte.

CUSTOMER_SEGMENT_IDS

Stocheaza ID-ul Customer Segment

EXTERNAL_NO_CACHE

Stocheaza un steag care indica daca cache-ul este dezactivat sau nu.

FRONTEND

Stocheaza ID-ul sesiunii dumneavoastra pe server.

GUEST-VIEW

Permite utilizatorilor „guest” sa isi editeze comenzile.

LAST_CATEGORY

Ultima categorie vizitata.

LAST_PRODUCT

Cel mai recent produs vizualizat.

NEWMESSAGE

Indica daca a fost primit un mesaj nou.

NO_CACHE

Indica daca este permisa utilizarea memoriei cache.

PERSISTENT_SHOPPING_CART

Un link catre informatii despre cosul dumneavoastra de cumparaturi si despre istoricul de vizualizari.

POLL

ID-ul oricarui sondaj recent in care ati votat.

POLLN

Informatii despre sondajele in care ati votat.

RECENTLYCOMPARED

Produsele comparate recent.

STF

Informatii despre produsele recomandate prin email prietenilor.

STORE

Magazinul sau limba pe care ati selectat-o.

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE

Indica daca utilizatorul permite folosirea cookie-urilor.

VIEWED_PRODUCT_IDS

Produsele vizualizate recent.

WISHLIST

O lista criptata cu produsele adaugate in Wishlist.

WISHLIST_CNT

Numarul de produse din Wishlist.

ACTIVAREA MODULELOR COOKIE PE PC

Daca doriti sa permiteti utilizarea modulelor cookie de pe site-ul nostru, urmati pasii de mai jos:

Google Chrome

 1. Click pe Toolsin bara de sus a browser-ului si selectati Options;
 2. Click pe tab-ul Under the Hood, mergeti la sectiunea Privacy si selectati butonul Content settings;
 3. Bifati optiunea Allow local data to be set.

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0

 1. Click peTools in bara de sus a browser-ului si selectati Internet options, apoi click pe tab-ul Privacy;
 2. Verificati ca Privacy levelsa fie setat la Medium sau mai jos, ceea ce va permite browser-ului utilizarea si stocarea de cookies;
 3. Setarile peste Medium vor dezactiva modulele cookies.

Mozilla Firefox

 1. Click pe Toolsin bara de sus a browser-ului si selectati Options;
 2. Selectati apoi simbolul Privacy;
 3. Click pe Cookies, apoi bifati allow sites to set cookies.

Safari

 1. Click pe simbolul Cogin bara de sus a browser-ului si selectati Preferences;
 2. Click pe Security, bifati Blockthird-party and advertising cookies;
 3. Click pe Save.

ACTIVAREA MODULELOR COOKIE PE MAC

Daca doriti sa permiteti utilizarea modulelor cookie de pe site-ul nostru, urmati pasii de mai jos:

Microsoft Internet Explorer 5.0 pentru OSX

 1. Click pe Explorerin bara de sus a browser-ului si selectati Preferences;
 2. Scroll in jos pana identificati Cookiesin sectiunea Receiving Files;
 3. Selectati optiunea Never Ask;

Safari pentru OSX

 1. Click pe Safari in bara de sus a browser-ului si selectati Preferences;
 2. Click pe Security apoi pe Accept cookies;
 3. Selectati Onlyfrom site you navigate to.

Mozilla si Netscape pentru OSX

 1. Click pe Mozilla sau Netscapein bara de sus a browser-ului si selectati Preference;
 2. Scroll in jos pana la optiunea cookiesin sectiunea Privacy & Security;
 3. SelectatiEnable cookies for the originating web site only.

Opera

 1. Click pe Menu in bara de sus a browser-ului si selectati Settings;
 2. Selectati Preferences, apoi tab-ul Advanced;
 3. Selectati apoi optiuneaAccept cookies.

GOOGLE

Acest site foloseste Google Analytics, un serviciu de analiza a utilizarii paginilor de internet oferit de Google, Inc. („Google”). Serviciul utilizeaza „cookies” – fisiere text create pe calculatorul dumneavoastra, care permit analizarea modului in care utilizatorii folosesc site-ul in cauza. Informatiile generate de aceste fisiere se refera la modul in care folositi site-ul (inclusiv la adresa dumneavoastra de IP) si sunt transmise catre Google, care le stocheaza pe servere din Statele Unite. Google va folosi aceste informatii pentru a evalua modul in care utilizati site-ul, pentru a realiza rapoarte privind activitatea de pe site (destinate operatorilor acestuia), precum si pentru a oferi alte servicii legate de activitatea de pe site si de utilizarea internetului.

De asemenea, Google poate transfera aceste informatii unor terti, in situatia in care legea impune acest lucru sau in cazul in care tertii respectivi prelucreaza informatiile in numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastra de IP cu nicio alta informatie pe care o detine. Puteti bloca utilizarea fisierelor „cookies” selectand anumite setari pentru browser-ul dumneavoastra. Daca alegeti aceasta varianta insa, este posibil sa nu puteti utiliza toate functiile acestui site. Folosind acest site, va dati automat acordul ca Google sa va prelucreze datele, in modul si in scopurile mentionate mai sus. Puteti impiedica Google sa detecteze un fisier de tip cookie cu activitatea generata de dumneavoastra pe acest site (inclusiv adresa de IP) precum si procesarea acestor informatii, prin descarcarea si instalarea urmatorului plugin http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

FACEBOOK

Pe paginile noastre Web se folosesc si Social-Plugins din Facebook. Pentru aceasta folositi butonul Like. Este vorba aici despre o oferta a intreprinderii americane Facebook Inc. (1601S. California Ave., Palo Alto, CA 94304 USA). Daca vizitati una dintre paginile noastre Web, care contine un astfel de Plugin, acesta nu realizeaza totusi nicio legatura cu aceasta intreprindere. Conexiunea este realizata exclusiv in urma acordului dvs. explicit care va este solicitat dupa ce faceti clik pe un buton corespunzator.

Scopul si volumul inregistrarii datelor si prelucrarea mai departe si utilizarea datelor prin Facebook precum si drepturile dvs. referitoare la aceasta si posibilitatile de instalare in scopul protectiei sferei dvs. private le gasiti in indicatiile privind protectia datelor ale Facebook: http://www.facebook.com/policy.php ; http://www.facebook.com/policy.php

Daca nu doriti ca Facebook sa repartizeze contului dvs. de Facebook datele cumulate despre apariția noastra pe Web, trebuie ca inainte de vizionarea paginii noastre Web, sa iesiti din Facebook. Puteti impiedica complet incarcarea Facebook Plugins si cu Add-Ons pentru Browser-ul dvs., de ex. cu „Facebook Blocker“ (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/ ).

Linkuri utile

Daca doriti sa afli mai multe informatii despre cookie-uri si la ce sunt utilizate, recomandam urmatoarele linkuri:

Microsoft Cookies guide
All About Cookies

IAB Romania pune la dispozitie urmatorul site pentru a oferi mai multe informatii privind confidentialitatea legata de publicitatea online: http://www.youronlinechoices.com/ro/

Pentru mai multe detalii legate de probleme de confidentialitate, puteti accesa si urmatoarele linkuri:

 • http://www.dreptonline.ro/legislatie/oug_13_2012_modificare_prelucrare_date_caracter_personal_protectia_vietii_private_comunicatii_electronice.php
 • www.youronlinechoices.eu/ro
 • http://www.iabeurope.eu/cookies-faq/internet-cookies–increasing-and-enhancing-yourinternet-surfing-experience/what-are-cookies-how-do-they-work–cookies-faq.aspx
 • http://www.guardian.co.uk/info/cookies